Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

dododonut
7286 7f87
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
7643 12d8
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
7993 1b6c
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
8003 7bb4
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
8109 f9c8
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
8127 3825
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
8249 36ca
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaszydera szydera
dododonut
Najgorsze są pogodne niedziele...- pomyślał bez siły do walki - puste, piękne, słoneczne niedzielne poranki, wiosenne i letnie, kiedy nie ma z kim pójść w aleję ani na plażę.
Reposted fromchocoway chocoway viaszydera szydera
dododonut
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viaszydera szydera
dododonut
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viaszydera szydera
dododonut
jestem magnesem
który odpycha wszystko
co go przyciąga
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
dododonut
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viaszydera szydera
dododonut
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
dododonut
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
9394 0ac9 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaszydera szydera
dododonut
0085 0e03
Reposted from9minutowa 9minutowa viaszydera szydera
4412 8ee3

maskedlink:

HE IS ASKED TO COME CLOSE AND SNUGGLE AND HE IS SO HAPPY TO

dododonut

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viaszydera szydera
dododonut
3373 5a63
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl