Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

dododonut

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaszydera szydera
dododonut
7087 2939
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera
dododonut
4910 064b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
dododonut
Czasem zależy nam na kimś i lubimy spędzać z nim czas, ale to nie wystarcza, żeby być razem.

Richelle Mead, Ostatnie poświęcenie
Reposted frommimala mimala viaszydera szydera
dododonut
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
dododonut
3306 5584
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viaszydera szydera
dododonut
6230 06b6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
dododonut
5423 d965
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
dododonut
Reposted frommayamar mayamar viaszydera szydera
dododonut
3548 4290
Reposted fromhysterie hysterie viaszydera szydera
7452 6007 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
dododonut
- Nigdy nie lekceważ snów — powtarzała jej matka. — To głosy, które mówią o tym, co już wiesz, szepczą radę, której nie wzięłaś pod uwagę.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
dododonut
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
7455 b1af 500
Reposted fromtwice twice viaszydera szydera

March 08 2017

dododonut
1723 f2da
Reposted fromnouveau nouveau viaszydera szydera
dododonut
0173 ccc3
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
0430 82a9
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
0621 c949
Reposted fromcalifornia-love california-love
dododonut
1916 f237
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl